Aktualności

 

Środa 19 maj 2010

Wniosek o zaliczkę

 

Dnia 10 maja br. weszła w życie ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. Nr 57, poz. 351), na podstawie przepisów której będą realizowane zaliczki, o których mowa w art. 38 ust. 2 oraz 56 rozporządzenia Komisji 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), ARiMR przygotowała dokumenty i rozwiązania proceduralne w tym zakresie.

 

 

Czwartek 13 maj 2010

KOMUNIKAT!!!

 

Szanowni Państwo, Informujemy, że proponowane przez Lokalną Grupę Działania Małe Morze szkolenia z zakresu turystyki spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu puckiego. By wyjść naprzeciw zgłaszanym postulatom, rozszerzyliśmy realizowany projekt o dodatkowe szkolenia. Cykl szkoleń ostatecznie składać się będzie z 15 bloków tematycznych.

 

 

 

 

Czwartek 06 maj 2010

Nabór na wolne stanowisko ds. księgowości

 

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds księgowości.

 

 

Środa 05 maj 2010

Kolejny sukces Lokalnej Grupy Działania!!!

 

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż dnia 27 kwietnia 2010 roku Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę rankingową wniosków złożonych na konkurs 01/POKL/9.1.1/2010 w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.

 

 

Wtorek 04 maj 2010

Aktualizacja list operacji

 

Aktualizacja list operacji wybranych i niewybranych do realizacji w ramach naboru wniosków na Małe projekty.

 

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl