Aktualności

 

Środa 12 grudzień 2018

Zlecenie usługi szkoleniowej kurs „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania” 120 godzin

 

Zlecenie usługi szkoleniowej kurs „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania” 120 godzin dla ok. 6 uczestników na potrzeby projektu pn: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim - AKTYWATOR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

Środa 12 grudzień 2018

Zlecenie usługi szkoleniowej kurs „Recepcjonista hotelowy z obsługą programów komputerowych typu CHART, RAKS, KW HOTEL, itp.” 150h

 

Zlecenie usługi szkoleniowej kurs „Recepcjonista hotelowy z obsługą programów komputerowych typu CHART, RAKS, KW HOTEL, itp.” 150h na potrzeby projektu pn: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim - AKTYWATOR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

Wtorek 11 grudzień 2018

Żłobek przy ul. Kruczkowskiego 2 w Gdańsku

 

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że Żłobek przy ul. Matuszewskiego 2 (dawniej Kruczkowskiego) w Gdańsku najprawdopodobniej rozpocznie swoją działalność w lutym 2019 roku. Zasady rekrutacji i wysokość opłat zostaną opublikowane w styczniu 2019 roku.

 

 

Środa 31 październik 2018

Dnia 02.11.2018 biuro Zarządu Pozytywnych Inicjatyw będzie nieczynne.

 

Informujemy, iż dnia 02.11.2018 biuro Zarządu Pozytywnych Inicjatyw będzie nieczynne. Zapraszamy w poniedziałek.

 

 

Środa 24 październik 2018

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania kursu " Spawacz MAG 136"

 

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie usługi przeprowadzenia kursu zewnętrznego: Kurs spawania blach i rur metod a MAG (proces 136)- spoiny pachwinowe oraz spawania blach – spoiny czołowe oraz kurs spawania metodą MAG ( 136)- na podkładkach ceramicznych gr. mat FM 1 z egzaminem, zgodnie z wytycznymi jednostki certyfikującej BV, 304h dla 3 uczestników Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotne, bierne zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne. Celem kursów zawodowych jest uzyskanie przez osoby uczestniczące wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy.

 

 

Środa 17 październik 2018

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania kursu " Spawacz MAG 135"

 

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie usługi przeprowadzenia kursu zewnętrznego: Kurs spawania blach i rur metod a MAG (proces 135)- spoiny pachwinowe oraz spawania blach – spoiny czołowe gr. mat. FM5 z egzaminem, zgodnie z wytycznymi jednostki certyfikującej BV, 256 h dla 1 uczestnika Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotne, bierne zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne. Celem kursów zawodowych jest uzyskanie przez osoby uczestniczące wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy.

 

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl