Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania kursu " Spawacz MAG 135"

 

 

 Przedmiotem zamówienia jest zlecenie usługi przeprowadzenia kursu zewnętrznego: Kurs spawania blach i rur metod a MAG (proces 135)- spoiny pachwinowe oraz spawania blach – spoiny czołowe gr. mat. FM5 z egzaminem, zgodnie z  wytycznymi jednostki certyfikującej BV, 256  h dla 1 uczestnika 

 
Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotne, bierne zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne. 
Celem kursów zawodowych jest uzyskanie przez osoby uczestniczące wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy.
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z zapytanie ofertowym, dnia 19.10.2018r., wpłynęła jedna oferta od Centrum Doskonalenia Kadr " EuroPatner" Sp. z o.o., ul. Gołębia 1, 81-185 Gdynia, proponując cene za szkoelnie 5800,00 zł. 

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl