Aktualności

 

Czwartek 13 grudzień 2018

Zlecenie usługi szkoleniowej, kurs " Rejestratorka medyczna z obsługą programu Serum" 100h

 

Na potrzeby projektu pn: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim - AKTYWATOR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zlecono zamówienie usługi przeprowadzenia kursu zewnętrznego „Rejestratorka medyczna z obsługą programu Serum” 100 godzin zegarowych dla uczestników projektu zgodnie z zadaniami w projekcie. Trener przeprowadzi zajęcia grupowe (ok. 6 osób) dla uczestników projektu w ramach zadania: Zadanie 2. Poz. 10 Szkolenia/kursy zewnętrzne zakończone egzaminem, podnoszące kwalifikacje zawodowe – 100 godzin zegarowych. Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotne, bierne zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.

 

 

Czwartek 13 grudzień 2018

Zlecenie usługi szkoleniowej, kurs „Pracownik obsługi hotelu” 120h

 

Na potrzeby projektu pn: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim - AKTYWATOR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zlecono usługi przeprowadzenia kursu zewnętrznego „Pracownik obsługi hotelu” dla uczestników projektu zgodnie z zadaniami w projekcie. Trener przeprowadzi zajęcia grupowe (ok. 6 osób) dla uczestników projektu w ramach zadania: Zadanie 2. Poz. 10 Szkolenia/kursy zewnętrzne zakończone egzaminem, podnoszące kwalifikacje zawodowe – 120 godzin zegarowych (w tym 80 godzin teorii, 20 godzin nauki podstawowych zwrotów w języku angielskim przydatnych w pracy w hotelu, 20 godzin zajęć praktycznych). Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotne, bierne zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.

 

 

Środa 12 grudzień 2018

Zlecenie usługi szkoleniowej kurs "Kadry i płace z obsługą programu Płatnik" 150 godzin

 

Zlecenie usługi szkoleniowej kurs "Kadry i płace z obsługą programu Płatnik" 150 godzin dla ok. 6 uczestników na potrzeby projektu pn: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim - AKTYWATOR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

Środa 12 grudzień 2018

Zlecenie usługi szkoleniowej kurs „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania” 120 godzin

 

Zlecenie usługi szkoleniowej kurs „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania” 120 godzin dla ok. 6 uczestników na potrzeby projektu pn: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim - AKTYWATOR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

Środa 12 grudzień 2018

Zlecenie usługi szkoleniowej kurs „Recepcjonista hotelowy z obsługą programów komputerowych typu CHART, RAKS, KW HOTEL, itp.” 150h

 

Zlecenie usługi szkoleniowej kurs „Recepcjonista hotelowy z obsługą programów komputerowych typu CHART, RAKS, KW HOTEL, itp.” 150h na potrzeby projektu pn: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim - AKTYWATOR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

Wtorek 11 grudzień 2018

Żłobek przy ul. Kruczkowskiego 2 w Gdańsku

 

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że Żłobek przy ul. Matuszewskiego 2 (dawniej Kruczkowskiego) w Gdańsku najprawdopodobniej rozpocznie swoją działalność w lutym 2019 roku. Zasady rekrutacji i wysokość opłat zostaną opublikowane w styczniu 2019 roku.

 

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl