Rekrutacja uczestników do projektu „Nowe –dodatkowe miejsca w Pozytywnych Przedszkolach w Swarzewie i przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku

 

 

Rekrutacja uczestników do projektu
„Nowe –dodatkowe miejsca w Pozytywnych Przedszkolach w Swarzewie
i przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku”

 

Fundacja Pozytywne Inicjatywy otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Nowe –dodatkowe miejsca w Pozytywnych Przedszkolach w Swarzewie i przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

 

Zapraszamy rodziców / opiekunów dzieci w wieku od lat 3 do 6 lat, którzy są zainteresowani zapisaniem dzieci do Pozytywnego Przedszkola Pozytywka,
przy ul. Jana Augustyńskiego 1
do składania formularzy rekrutacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami.

 

W ramach projektu utworzone zostaną 102 dodatkowe miejsca w przedszkolach: Pozytywnym Przedszkolu Pozytywka – 52 miejsca, w Pozytywnym Przedszkolu w Swarzewie – 50 miejsc.

 

Do Projektu przyjętych zostanie:
  1. 102 dzieci z województwa pomorskiego w wieku 3-6 lat;
  2. 10 nauczycieli z województwa pomorskiego, pracujących w placówkach objętych wsparciem;
  3. 51 opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkoli objętych wsparciem.
Osoby te stanowią grupy docelowe projektu.

 

Rekrutacja uczestników do projektu:
Etapy rekrutacji:
Etap I – rekrutacja wstępna – przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do 31.05.2019r.
Etap II - ocena formalna złożonych wniosków od dnia 03.06.2019r.– badanie czy złożono wszystkie wymagane dokumenty i czy dokumenty są wypełnione prawidłowo. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia dokumentów, zostaną one zwrócone do uzupełnienia;
Etap III – weryfikacja warunków koniecznych oraz warunków uprawniających do pierwszeństwa
w procesie rekrutacji.
Etap IV – utworzenie głównej listy uczestników. Lista główna uczestników projektu zostanie utworzona po weryfikacji dokumentów złożonych do dnia 31.05.2019r. i złożonych uzupełnień.  
Lista zostanie utworzona w oparciu o ocenę formalną, spełnienie kryteriów koniecznych oraz warunków przyznających pierwszeństwo w procesie rekrutacji.
W przypadku zbyt dużej liczby chętnych zostaną wzięte pod uwagę kryteria dodatkowe, co oznacza,
że w takim przypadku o zakwalifikowaniu osób do projektu decyduje liczba uzyskanych dodatkowych punktów. Lista główna zostanie zamknięta przy zakwalifikowaniu do projektu założonej do wsparcia liczby uczestników, zgodnie z opisem grupy docelowej określonej w §3. pkt 2. W przypadku zamknięcia listy głównej zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji osób znajdujących się na liście głównej uczestników, będą kwalifikowani kolejni uczestnicy z listy rezerwowej;
Etap V – podpisanie umów oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem.
Etap VI – rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w trybie ciągłym.

 

Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać złożone w biurze rekrutacyjnym, mieszczącym się w Pozytywnym Przedszkolu Pozytywka w Gdańsku przy ul. Jana Augustyńskiego 1.
Składane dokumenty powinny być poprawnie wypełnione i podpisane. Niekompletne zgłoszenia zostaną oddane do uzupełnienia.

 

Lista pozytywnie zweryfikowanych uczestników zostanie utworzona do dnia 04.06.2019 roku. Informacja o zakwalifikowaniu do projektu i dacie podpisania umowy, zostanie przekazana mailowo lub telefonicznie.
Planowany termin otwarcia przedszkola to 20.05.2019r.
Szczegóły rekrutacji określone zostały w Regulaminie uczestnictwa w projekcie!!!

 

Dokumenty do pobrania:

 

Kontakt w sprawie składania dokumentacji rekrutacyjnej:

 

Pani Jolanta Dykas-Klisz, nr telefonu: 728 453 442

 

e-mail: przedszkole8@pozytywneinicjatywy.pl

 

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl