Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania kursu „Recepcjonista hotelowy z obsługą programów komputerowych typu CHART, RAKS, KW HOTEL, itp.” dla 2 uczestników projektu

 

 

 Zapytanie ofertowe na zlecenie usługi przeprowadzenia kursu zewnętrznego „Recepcjonista hotelowy z obsługą programów komputerowych typu CHART, RAKS, KW HOTEL, itp.” dla uczestników projektu zgodnie z zadaniami w projekcie. Trener przeprowadzi zajęcia dla 2 uczestników projektu w ramach zadania: Zadanie 2. Poz. 10 Szkolenia/kursy zewnętrzne zakończone egzaminem, podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotne, bierne zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.  odowe – 150 godzin  (w tym 50 godzin teorii oraz 100 godzin.

Zajęcia powinny być zakończone wystawieniem certyfikatów potwierdzających nabycie kwalifikacji przez uczestników projektu rozumiane jako formalny wynik oceny i walidacji, uzyskany w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. 

Zamawiający zamierza dokonać wyboru jednego wykonawcy, który zrealizuje w całości zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym. 

Termin wykonania zamówienia: Maj 2019r. – Czerwiec 2019r.  n zajęć komputerowych) 

zapytanie ofertowe:

userfiles/Zapytanie ofertowe Kurs recepcjonista hotelowy_10_05_2019.pdf

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl