Zlecenie usługi szkoleniowej kurs "Podstawy księgowości z obsługą programów komputerowych typu Symfonia Mała Księgowość, Optima, Samozatrudnienie" dla 3 uczestników projektu

 

 

 

Zlecenie usługi szkoleniowej kurs "Podstawy księgowości z obsługą programów komputerowych typu Symfonia Mała Księgowość, Optima, Samozatrudnienie" dla 3 uczestników projektu.

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie usługi przeprowadzenia kursu zewnętrznego „ Podstawy księgowości z obsługą programów komputerowych typu Symfonia Mała Księgowość, Optima, Samozatrudnienie” dla uczestników projektu zgodnie z zadaniami w projekcie. Trener przeprowadzi zajęcia grupowe dla 3 uczestników projektu w ramach zadania: Zadanie 2. Poz. 10 Szkolenia/ kursy zewnętrzne zakończone egzaminem, podnoszące kwalifikacje zawodowe- 150 godzin lekcyjnych ( w tym 60 godzin teorii, 90 godzin zajęć praktycznych). Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotne, bierne zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.

Zajęcia powinny być zakończone wystawieniem certyfikatów potwierdzających nabycie kwalifikacji przez uczestników projektu rozumiane jako formalny wynik oceny i walidacji, uzyskany w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. 

Zamawiający zamierza dokonać wyboru jednego wykonawcy, który zrealizuje w całości zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym. 

Termin wykonania zamówienia: - Maj 2019r.  – Czerwiec 2019r 

zapytanie ofertowe:

userfiles/Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w pdf.pdf

---------------------------------------------------------------------------------

Protokół wyboru oferty:
userfiles/protokół wyboru oferty_ podstawy ksiegowosci.pdf

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl