Oferta pracy w Centrum Integracji Społecznej: Pośrednik pracy, pełen etat

 

 

 

 
Opis stanowiska :
 
 • pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy dla uczestników projektu, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w tym zakresie,
 • pomoc uczestnikom projektu w uzyskaniu miejsc stażu, monitorowanie przebiegu staży zawodowych uczestników projektu,
 • współudział przy współpracy z psychologiem i doradcą zawodowym w przygotowaniu ścieżek reintegracji społeczno-zawodowej uczestników projektu,
 • przygotowywanie umów z uczestnikami projektu (Indywidualne Projekty Zatrudnienia Socjalnego),
 • dostarczanie ofert pracy zgodnie z posiadanymi i uzyskanymi w projekcie kompetencjami, kwalifikacjami oraz doświadczeniem uczestników,
 • nawiązywanie i organizowanie kontaktów z pracodawcami,
 • pomoc uczestnikom projektu w aplikowaniu na wybrane stanowiska pracy,
 • wspomaganie procesu poszukiwania pracy przez uczestników projektu po zakończeniu stażu u pracodawcy
 • prowadzenie dokumentacji osobowej uczestników projektu,
 • bieżące reagowanie na potrzeby zgłaszane przez uczestników projektu.
 
 
Wymagania:
 
 • wykształcenie wyższe lub minimum średnie (mile widziane ukończone studia na kierunku: doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy),
 • mile widziane kursy uzupełniające z zakresu pośrednictwa pracy potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami),
 • wskazane: 12-miesięczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość programów operacyjnych EFS na lata 2014-2020,
 • dobra znajomość MS Office w szczególności programów Word i Excel,
 • dobra organizacja pracy, zaangażowanie, dokładność
 • odpowiedzialność, samodzielność i umiejętność rozpoznawania problemów, kreatywność i przedsiębiorczość
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 
 
Mile widziane:
 
 • doświadczenie w pracy z trudnym klientem
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 
 
Wymagane dokumenty:
 
 • CV
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe( skany dyplomów, świadectw pracy)
 
Osoby zainteresowane pracą i posiadające odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje prosimy o wysłani dokumentów aplikacyjnych na adres : biuro@cispuck.pl
 
 
 
Do dokumentów należy dołączyć klauzulę:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl