Rusza rekrutacja do Publicznego Pozytywnego Przedszkola w Swarzewie!

 

 

 

Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Puck przyjmowane są do placówki na podstawie złożonego wniosku o przyjęcie dziecka do Publicznego Pozytywnego Przedszkola  w Swarzewie (załącznik nr 1) i dołączonych zdjęć legitymacyjnych (1 szt.) w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe. Wszystkie z nich dostępne są w załączniku "zasady rekrutacji"

 

Rekrutacja dzieci spoza Gminy Puck na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym w Publicznym Pozytywnym Przedszkolu w Swarzewie możliwa będzie również od 08 kwietnia do 30 sierpnia 2019 r. W tym terminie rodzice składają wypełniony wniosek do sekretariatu Szkoły POdstawowej Małe Morze w Pucku przy ul. Przebendowskiego 12

Wszystkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu:

+ 58 650-85-64 lub 609-325-209

 

Dokumenty rekrutacyjne:


 Zasady rekrutacji

Załącznik nr 2 - zaświadczenie o wielodzietności

Załącznik nr 3 - Oświadczenieo samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Załącznik nr 4 - Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do oddziału przedszkolnego w Publicznym Pozytywnym Przedszkolu w Swarzewie.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie rodziców o wysokości miesięcznego średniego dochodu na osobę w rodzinie

Załącznik nr 6 - Oświadczenie rodzica o zadeklarowaniu ilości godzin korzystania   z wychowania przedszkolnego

Załącznik nr 7 - Oświadczenie  w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii, etyki

Załącznik nr 8 - Oświadczenie  w sprawie wyrażenia zgody na objęcie dziecka opieką zdrowotną

Załącznik nr 9 - Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 10 - Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka 

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl