Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania kursu " Spawacz MAG 136"

 

 

 

W związku z wystąpieniem okoliczności uzasadniających zmianę treści Zapytania ofertowego, dokonano zmian: 

dotychczasowy opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie usługi przeprowadzenia kursu zewnętrznego: Kurs spawania blach i rur metod a MAG (proces 136)- spoiny pachwinowe oraz spawania blach – spoiny czołowe oraz kurs spawania metodą MAG ( 136)- na podkładkach ceramicznych gr. mat FM 1 z egzaminem, zgodnie z wytycznymi jednostki certyfikującej BV, 144h dla 3 uczestników. Celem kursów zawodowych jest uzyskanie przez osoby uczestniczące wiedzy, umiejętności  i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy. Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotne, bierne zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.

zastępuje się następującym:

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie usługi przeprowadzenia kursu zewnętrznego: " Kurs spawania blach i rur metod MAG ( proces 136)- spoiny pachwinowe  gr. mat FM 1 z egzaminem, zgodnie z wytycznymi jednostki certyfikującej BV , 144h dla 3 uczestników. Celem kursów zawodowych jest uzyskanie przez osoby uczestniczące wiedzy, umiejętności  i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy. Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotne, bierne zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.

 

Zapytanie ofertowe:
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dnia 18.03.2019r. dokonano wyboru oferty :
Centrum Doskonalenia Kadr " EuroPartner" Sp. z o.o.Gdynia - 7320,00 zł - cena jednostkowa 2440,00 zł

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl