Zlecenie usługi szkoleniowej kurs „Recepcjonista hotelowy z obsługą programów komputerowych typu CHART, RAKS, KW HOTEL, itp.” 150h

 

 

 Zlecenie usługi szkoleniowej kurs „Recepcjonista hotelowy z obsługą programów komputerowych typu CHART, RAKS, KW HOTEL, itp.” 150h na potrzeby projektu pn: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim - AKTYWATOR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Załącznik: zapytanie ofertowe

userfiles/Zapytanie ofertowe Kurs recepcjonista hotelowy_12_12_2018r_.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 12.12.2018r., wpłynęła 1 oferta firmy O.K. Ośrodek Kursów , ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo, oferując cenę za wykonanie usługi szkolenia zawodowego w kwocie: 18506,00 zł

userfiles/protokół wyboru oferty recepcjonista hotelowy.pdf

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl