Zlecenie usługi szkoleniowej kurs „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania” 120 godzin

 

 

 Zlecenie usługi szkoleniowej kurs „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania” 120 godzin dla ok. 6 uczestników na potrzeby projektu pn: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim - AKTYWATOR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

userfiles/Zapytanie ofertowe Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programów do fakturowania wraz z załącznikami z dnia 12_12_2018r_.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 12.12.2018r., wpłyneły 4 oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono firmę PRO- EDU Sp. j. Skierniewice, oferującą cenę za szkolenie 10756,80 zł. 

userfiles/protokół wyboru oferty_Sprzedawca.pdf

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl