Zlecenie usługi szkoleniowej kurs "Kadry i płace z obsługą programu Płatnik" 150 godzin

 

 

 Zlecenie usługi szkoleniowej kurs "Kadry i płace z obsługą programu Płatnik" 150 godzin dla ok. 6 uczestników na potrzeby projektu pn: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim - AKTYWATOR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Załącznik z formularzem ofertowym

userfiles/Zapytanie ofertowe Kurs kadry i płace z obsługą programu Płatnik 12_12_ 2018.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 12.12.2018r., wpłynęły 3 oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono firmę PRO- EDU Sp.j. Skierniewice, oferującą cenę za przeprowadzenie szkolenia w kwocie 13140,00 zł.

 userfiles/protokół wyboru oferty_Kadry i Płace.pdf

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl