Oferta pracy - Asystent osoby niepełnosprawnej w Centrum Integracji Społecznej w Pucku

 

 

 

 Lokalna Grupa Działania Małe Morze - Centrum Integracji Społecznej w Pucku  ogłasza nabór na stanowisko:

 

Asystent osoby niepełnosprawnej (1 etat) w CIS Puck, zatrudnienie od 1.03. 2018r w projekcie „Aktywny Powiat Pucki”

 

Opis stanowiska :

·      Uczenie i rozwijanie u osoby niepełnosprawnej – uczestnika projektu - umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,

·      asystowanie osobom niepełnosprawnym – uczestnikom projektu w załatwianiu spraw urzędowych,

·      wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia w tym asystowanie w poszukiwaniu informacji o wolnych stanowiskach pracy, kompletowanie dokumentów, przygotowywanie do rozmowy z potencjalnym pracodawcą,

·      motywowanie do aktywności w szerszym niż do tej pory zakresie i podejmowania nowych działań,

·      towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia, pomoc w dotarciu do placówek leczniczych i rehabilitacyjnych, w zakupie leków itp.

·      wspomaganie kształtowania właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z osobami z bezpośredniego otoczenia,

·      doradzanie osobie niepełnosprawnej w zakresie uzyskania pomocy specjalistycznej dotyczącej przekwalifikowania zawodowego, kontaktów  społecznych, usług medycznych, rehabilitacyjnych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem,

·      kontakt z pracownikiem socjalnym w sprawie klienta,

·      wsparcie podczas zajęć uczestnika projektu tj. spotkań z doradcą zawodowym, z psychologiem, szkoleń i kursów, staży,

·      prowadzenie dokumentacji osobowej uczestników projektu,

·      bieżące reagowanie na potrzeby zgłaszane przez uczestników projektu.

 

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie (mile widziane ukończone studia na kierunku: pedagogika, psychologia lub podobne, ukończony kurs opiekuna osoby niepełnosprawnej), 
 • potwierdzone min. 12-miesięczne doświadczenie pozyskane w pracy na podobnym stanowisku poświadczone odpowiednimi dokumentami,
 • znajomość programów operacyjnych RPO WP na lata 2014-2020
 • dobra znajomość MS Office w szczególności programów Word i Excel
 • dobra organizacja pracy, zaangażowanie, dokładność
 • odpowiedzialność, samodzielność i umiejętność rozpoznawania problemów, kreatywność i przedsiębiorczość
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy z trudnym klientem,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, empatia.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe( skany dyplomów, świadectw pracy)
 • mile widziane referencje

 

Osoby zainteresowane pracą i posiadające odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje prosimy o wysłani dokumentów aplikacyjnych na adres : biuro@cispuck.pl

 

Do dokumentów należy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl