staż - opiekun w żłobku nr 3 we Władysławowie

 

 

 

.

Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki poszukuje osób chcących odbyć staż z Urzędu Pracy
 
 
Miejsce stażu: żłobek nr 3 Pozytywnych Inicjatyw  we Władysławowie ul. Necla 52
 
 
 
Wymagania
·         Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna – warunek konieczny
·         Przygotowanie pedagogiczne z dyplomem ukończenia studiów wyższych – mile widziane (magisterskich lub licencjackich):
o   pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
o   pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
o   edukacja elementarna i terapia pedagogiczna /nauczaniem języka angielskiego
o   pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
 
 
Zakres zadań przewidzianych do wykonywania przez osobę bezrobotną 
·         planowanie pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej w zależności od wieku dziecka
·         prowadzenie zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka z uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego i indywidualnych potrzeb dziecka;
·         kształtowanie aktywności i samodzielności dziecka oraz pożądanych przyzwyczajeń i nawyków;
·         nawiązywanie i utrzymywanie uczuciowego kontaktu emocjonalnego z dzieckiem;
·         zaspokajanie potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka;
·         wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką nad dziećmi z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania itp.;
 
 
Rodzaj uzyskanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych
·         Spełnia funkcje wychowawczo-opiekuńcze w stosunku do dzieci w wieku do 3 lat w żłobkach i klubach dziecięcych;
·         organizuje zabawy, zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe z elementami edukacji;
·         zapewnia dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną;
·         współpracuje z rodzicami dziecka lub prawnymi opiekunami dziecka
·         współpracuje z kadrą placówki
·         umiejętność sporządzania programu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego
·         umiejętność prowadzenia dokumentacji placówki: dziennik zajęć, dokumentacja HACCP
 
 
Sposób udokumentowania nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych
·         Opinia z przebiegu stażu
 
 
Opis dodatkowy
Osoby zainteresowane ofertą stażu uprasza się o przesłanie CV jak również wszelkich zapytań drogą mailową na adres:              
Małgorzata Woźniak m.wozniak@pozytywneinicjatywy.pl
 
Tel. 604413004              
 
 
..

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl