Rekrutacja do Pozytywnego żłobka nr 2 w Krakowie przy Al. 29 listopada 193 rozpoczęta!

 

 

 

 
Rekrutacja do Pozytywnego żłobka nr 2 w Krakowie przy Al. 29 listopada 193 rozpoczęta! 
Zgłoś się już dziś! Zapraszamy!
Wypełnione dokumenty przyjmujemy od wtorku 29.08.2017.
Zainteresowanych zapisaniem dzieci do Pozytywnego Żłobka nr 2 w Krakowie, przy Al. 29 listopada 193 rodziców / opiekunów dzieci zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych do projektu. Formularze powinny zostać złożone w formie zeskanowanych lub sfotografowanych dokumentów mailowo na adres: zlobki.malopolskie@pozytywneinicjatywy.pl lub w wersji papierowej pocztą na adres Fundacja Pozytywne Inicjatywy, ul. Świętojańska 23/4, 81-372 Gdynia. Decyduje data wpływu maila / listu.
Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Tomaszewska – tel. 538 237 213.
Lista pozytywnie zweryfikowanych beneficjentów zostanie opublikowana 04.09.2017 roku, a podpisanie umów przewiduje się od 5 września. Żłobek zostanie otwarty 6 września 2017 roku. Koszt opieki wraz z wyżywieniem wyniesie 300 zł, a dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo 0 zł.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że w związku z dofinansowaniem projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w pierwszych dwóch latach działalności żłobka, beneficjentami projektu mogą być wyłącznie rodzice / opiekunowie :
- podejmujący pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujący dzieci do lat 3, odnosi się to do osób pracujących, które dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku działań związanych z zapewnieniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Np. osoby, które wróciły na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.
- którzy są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3. Odnosi się to do osób, które w dniu przystąpienia do projektu są bezrobotne lub bierne zawodowo tj. dla osób pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym. Dotyczy to osób, które dzięki wsparciu EFS w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 znajdą pracę lub będą poszukiwać pracy po zakończeniu udziału w projekcie.
W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba miejsc w żłobkach brane będzie pod uwagę spełnienie kryteriów  dodatkowych przez osoby zgłaszające się do udziału w projekcie.
Szczegóły rekrutacji określone są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.
 

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl